Logo strony Elbląskiego Parku Technologicznego
Powróć do: O Nas

Centra Badawczo-Rozwojowe

Elbląski Park Technologicznym (EPT) pełni funkcję brokera badań laboratoryjnych, czyli miejsca kontaktowego sfery biznesu i nauki.

Centra Badawczo-Rozwojowe EPT (CB-R EPT)  umożliwiają badania laboratoryjne, począwszy od analiz wody, czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, badań materiałowych, a skończywszy na badaniach wytrzymałościowych drewna. To rozwiązanie niezwykle praktyczne, że w jednym miejscu można wykonać taki szereg różnorodnych badań, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i uznania UDT, PRS, BV czy RINA.

W EPT działają aż cztery CB-R EPT, w których skład wchodzi siedem nowoczesnych laboratoriów oraz jedna pracownia prototypowania:

Centrum Jakości Środowiska:

Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych EPT,

Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji,

Centrum Metaloznawstwa:

Laboratorium Mechaniczne,

Laboratorium Metalograficzne,

Laboratorium Długości i Kąta,

Laboratorium Wielkości Fizycznych,

Centrum Technologii Drewna i Mebli:

Laboratorium Technologii Drewna i Mebli,

Centrum Transferu Technologii Informatycznych:

Pracownia Prototypowania 3D (PP3D).

Wykwalifikowani pracownicy laboratoriów prowadzą prace badawczo-rozwojowe na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw oraz współpracują przy realizacji projektów z uznanymi ośrodkami naukowymi w Polsce.

Firmy zainteresowane współpracą z EPT mogą nie tylko zlecić wykonanie konkretnych badań, ale także wynająć dostępne w ofercie wolne laboratoria badawcze lub specjalistyczny sprzęt badawczy. Tak, aby urzeczywistnić swoje marzenia biznesowe o wprowadzeniu zupełnie nowego, innowacyjnego produktu nie tylko na polski, ale także na międzynarodowy rynek.