Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

III Elbląski pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

czwartek, 07, styczeń 2021 09:17

Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się elbląscy przedsiębiorcy. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1.03.2020 r.
Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy od 1.12.2020 r. do 31.01.2021 r. 
Wnioski można składać do 15.02.2021 r.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie ulg w czynszu najmu lokalu użytkowego (bez opłat za media) oraz dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Elbląg: 

- odroczenie terminu płatności,
- rozłożenie na raty,
- umorzenie należności.

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1.12.2020 r.
Ulgi, o których mowa powyżej, na rzecz prowadzącego działalność gospodarczą, co do zasady są udzielane w ramach pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).
Jeżeli umowa została zawarta z Elbląskim Parkiem Technologicznym, wnioski należy składać bezpośrednio w naszej jednostce. 

Wymagane dokumenty dostępne są na stronie: III Elbląski pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

Ważne!
Dodatkowo do wniosku należy dołączyć rachunek zysków i strat:
- za miesiąc ujęty we wniosku i za analogiczny miesiąc roku poprzedniego,
- w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krócej niż rok kalendarzowy – za miesiąc ujęty we wniosku oraz za III kwartał 2020 r.
Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

Pozostałe formy pomocy, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy:

- przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

- ulg w spłacie podatku od nieruchomości,

- obniżenia czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w pawilonach na Targowisku Miejskim,

- niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.

Elbląscy przedsiębiorcy mogą również kierować wnioski dotyczące warunków spłaty zobowiązań wobec elbląskich spółek komunalnych.

Więcej informacji o pakiecie pomocowym oraz stosowne wnioski można znaleźć na stronie: III Elbląski pakiet pomocowy dla przedsiębiorców

 

Źródło: https://inwestycje.elblag.eu/